GOTTSCHEER HERITAGE: POLLANDL / KOČEVSKE POLJANE

Znane stavbe, Sakralni objekti, Mostovi, Kulturna dediščina, Spomeniki, Zgodovinska dediščina
8350 Dolenjske Toplice