Kraški pojavi: Jazbina pri Podturnu in Puhavnik

Jame, Gradovi in dvorci, Rastlinstvo in živalstvo, Učne poti, Pohodne poti, Naravne znamenitosti, Zgodovinska dediščina
Jazbina pri Podturnu, 8350 Dolenjske Toplice