Akratotermalni vrelci in zdraviliška tradicija v Dolenjskih Toplicah nekoč in danes

Termalni parki in zdravilišča
Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice