GOTTSCHEER HERITAGE / KARST PHENOMENA: KUNČ AND ICE CAVE AT KUNČ

Jame, Rastlinstvo in živalstvo, Pohodne poti, Naravne znamenitosti, Zgodovinska dediščina
Kunč, 8350 Dolenjske Toplice