Vodna pot: po poteh človeške ribice

Jame, Reke in izviri, Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
Sitarjeva hiša, Sokolski trg 1, 8350 Dolenjske Toplice